Koersbepaling

“Navigatie is de kunst van het plannen en volgen van een route om zich daarmee van de huidige positie naar een volgende bestemming te verplaatsen”

 

Het is niet eenvoudig om te navigeren binnen uw bedrijf en een duidelijke koers te bepalen, vervolgens een plan te bedenken en dit ook nog consequent uit te voeren. Steeds opnieuw ontstaan nieuwe kansen, veranderingen, bedreigingen, crises, nieuwe overheidsmaatregelen en verandert het consumentengedrag.

U als ondernemer ervaart deze snel veranderende omstandigheden als een grote uitdaging om op te anticiperen en uw voordeel mee te gaan doen. Meestal bent u erg druk met de dagelijkse praktijk binnen uw bedrijf en laat u zich leiden door de waan van de dag.

Ook bij u als ondernemer en als persoon verandert er in de loop van de tijd veel. U hebt enorm veel aan uw hoofd en moet dat allemaal in de juiste banen zien te leiden en maar hopen dat u de juiste beslissingen neemt.

Het is lastig om als ondernemer helemaal alleen alle noodzakelijke beslissingen te nemen.

Voor een volstrekt objectief en gefundeerd advies over uw toekomstige koers, kan Piet Swart Advies u prima helpen. Ik vertel u eerlijk en onverbloemd welke mogelijkheden er voor u zijn en welke keuzes u hebt. Vervolgens krijgt u een uitgewerkt stappenplan om de uitgestippelde koers te volgen.